DISCLAIMER

1. Opdrachtaanname

Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het gebruik van de Wired People webshop. Na verwerking van de opdracht wordt het door de klant overgedragen bestand een maand bewaard op de server van Wired People.

2. Auteursrecht

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. Wired People aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. Wired People gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.

3. Aansprakelijkheid

Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan Wired People in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. De aansprakelijkheid van Wired People blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten.

4. Levertijd

Prints
Alle opdrachten worden binnen 8 werkdagen na ontvangst van de betaling uitgevoerd en verzonden. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

Verlichting
Wanneer het gekozen item op voorraad is wordt deze binnen 3 werkdagen verzonden. Wanneer het item uitverkocht is zullen wij de voorraad z.s.m. aanvullen, streeftijd hiervoor is 15 werkdagen (3 weken). Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

5. Garantie

Reclamaties dienen, voor zover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen 14 dagen, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht. Reclamaties kunnen uitsluitend ingediend worden naar aanleiding van schade bij ontvangst of verwijtbare productiefouten. Reclamaties kunnen niet worden ingediend naar aanleiding van drukkwaliteit voortkomende uit de door de opdrachtgever geüploade bestanden.

Een link naar onze algemene voorwaarden vindt u hier.